Başlangıç » Nedir » Eğitimin amacı nedir?

Eğitimin amacı nedir?

Posted by: Ne Nedir 23 Mart 2010 Yorum Yaz

Eğitimin amacı nedir? Eğitim Teknoloji
Eğitimin öncelikli amacı ise, kişilerin bu geniş anlam içindeki rollerini yerine getirebilmelerini sağlamaktır. Yeni bir bin yıla adım attığımız şu günlerde artık roller değişmektedir. Farklı bir dünya düzeni, küreselleşme, dünyaya açılma, yeniden yapılanma gibi değişme ve gelişmelerden söz edilirken; bu değişime ayak uydurabilmek için eğitim yoluyla yetiştirilecek bireylerin de araştıran, sorgulayan, problem çözebilen, kritik düşünebilen, öğrenmeyi öğrenen, bilgiyi üretebilen, yaratıcı, esnek, teknolojiden faydalanabilen, düşündüklerini kolayca ifade edebilen, takım çalışması yapabilen… özelliklere sahip olmaları beklenmektedir.
Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Otomotiv Öğretmenlerinin Mesleki Özelliklerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarına Etkisi”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2004.2010-03-23