Başlangıç » Nedir » Ekolojik tarımda hayvancılığın önemi

Ekolojik tarımda hayvancılığın önemi

Posted by: Tuncay Demir 4 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Ekolojik tarımda hayvancılığın önemi Hayvancılık
Ekolojik tarımın ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık, çiftlik hayvanlarına doğal davranışlarının tüm hallerini göstermelerine izin veren, ekolojik yemlerle beslenen, verimi artırmak amacıyla hormon, antibiyotik vb katkıları kullanılmayan, tüketicilere daha sağlıklı ürünler sunan, çevre dostu bir üretim şekli.
Hayvan yetiştiriciliğinin toprak ve bitkisel üretim ile ilişkisinin kesilmesi, hayvanların kendi doğasına karşı olup, aynı zamanda hayvan yemlerinin güvenilebilir kaynaklardan karşılanmasında sorun yaşanmasına neden oluyor… Bunun yanında üretilen hayvan gübresi de büyük oranda çevre kirliliğine neden oluyor. Hayvancılığa yer verilmeden ekolojik tarımın yapılması da mümkün görülmüyor. Çünkü işletmeye organik gübre sağlamak, bitkisel üretimin temel noktalarından biri… Bu nedenle ekolojik tarım, bitkisel ve hayvansal üretimi birlikte içeren karma bir sistem.
Ekolojik üretim, tarımda daha çok bitkisel üretim dallarında ortaya çıktı ve giderek yaygınlaşmaya başladı. Ancak, gelişmiş ülkelerde tüketicilerin bitkisel ürünlerde olduğu gibi besin güvenirliliği yüksek hayvansal ürünleri tercih etmeye yönelmeleri, çevre bilinci ve hayvan haklarına duyarlılığın artması nedeniyle ekolojik tarımda ekolojik hayvancılık süreci başladı.
Ekolojik ürünlerin tüketicilerce talep edilmesinde kişisel sağlığa ve özellikle çocukların sağlığına verdikleri önem ilk sırada yer alıyor. AB’ye üye ülkelerde ekolojik ürünlerin tercih nedenlerini belirlemek amacıyla yapılan bir anket çalışmasında, sağlığın ilk sırada yer aldığı görüldü, onu çevre bilinci, ürün lezzeti ve hayvan haklarına duyarlılık izledi. Gelişmiş ülkelerde ekolojik tarımda bitkisel üretim yanında hayvansal üretimde de önemli gelişmeler sağlandı.
Kaynak: Kobifinans Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 29/03/2010.2010-05-04