Başlangıç » Nedir » Ekonomik ve Parasal Birliğe (EPB) girmek için Türkiye’nin hangi kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir?

Ekonomik ve Parasal Birliğe (EPB) girmek için Türkiye’nin hangi kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir?

Posted by: Ne Nedir 16 Mayıs 2010 Yorum Yaz

Ekonomik ve Parasal Birliğe (EPB) girmek için Türkiye’nin hangi kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir? Bankacılık
EPB’ye giriş için ön koşul niteliği taşıyan Maastricht kriterleri, 7 Şubat 1992 tarihinde imzalanan Maastricht Antlaşmasının 109. maddesinde tanımlanmıştır. Bu kriterler, enflasyon oranının, Birlik içinde en düşük enflasyona sahip üç ülkenin enflasyon ortalamalarından en fazla 1.5 puan üzerinde olması; uzun vadeli faiz oranının, Birlik içinde en düşük enflasyona sahip üç ülkenin uzun vadeli faiz oranlarının ortalamasının en fazla 2.0 puan üzerinde olması; kamu borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 60’ın altında olması; bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 3’ün altında olması ve döviz kurunun en az iki yıl devalüasyona uğramadan Avrupa Döviz Kuru Mekanizmasında belirlenen bir aralıkta dalgalanması olarak sıralanmaktadır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).2010-05-16