Başlangıç » Nedir » Elektrik devrelerinde akım

Elektrik devrelerinde akım

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Elektrik devrelerinde akım Fizik
Bir elektrik devresine bağlanan pil, akü, dinamo gibi araçlar devreye enerji sağlayarak elektrik yüklerini harekete geçirir. Dolayısıyla da devrede bir elektrik akımı oluşmuş olur. Elektrik akımının yönü üretecin dış devresinde + kutuptan – kutba doğrudur. Elektrik devrelerinde üretecin + kutbundan çıkan yük miktarı ile devreyi dolaşıp üretecin – kutbuna gelen yük miktarı birbirine eşittir. Üretecin dış devresinde dolaşan yükler bazen tek bir yol takip ederek bazen de birden fazla yol takip ederek ilk konumuna geri döner. Elektrik devreleri, yüklerin takip ettikleri yola bağlı olarak seri ve paralel devreler olmak üzere iki kısımda incelenir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03