Başlangıç » Nedir » Elektrik yükünün korunumu nedir?

Elektrik yükünün korunumu nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Elektrik yükünün korunumu nedir? Fizik
Yüklü iletken bir cisim yüksüz iletken bir cisme dokundurulursa yük geçişi olur. Eğer cisimler özdeş ise yükler eşit olarak; değil ise toplam yük cisimlerin büyüklükleri ile orantılı olarak paylaşılır. Paylaşma öncesi toplam yük paylaşma sonrası toplam yüke eşittir. Örneğin cam çubuğun ipek kumaşa sürtüldüğünde kazandığı yük miktarı, ipek kumaşın kaybettiği yük miktarına eşittir. Elektriklenme olaylarında ve elektrik devrelerinde toplam elektrik yükü miktarının değişmez, sadece bir yerden başka bir yere gider. Yani elektrik yükleri yoktan var, vardan yok olmaz. Buna elektrik yükünün korunumu yasası denir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 5 (Hazırlayan: Fazlı Erol – Süleyman Kırmızıoğlu)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).


2010-09-03