7 Haziran 2011

Eleştirel düşünme (Critical thinking) hangi süreçlerden oluşur?

·         Akıl yürütme

·         Analiz

·         Değerlendirme

Kaynak:Ali Osman Karababa’nınCritical thinking(Eleştirel düşünme)sunumundan derlenmiştir(Erişim Tarihi: 03/05/2011).

Share

Beğenebilirsiniz...