Başlangıç » Nedir » Emisyon Primi (Premium on Issued Shares) nedir?

Emisyon Primi (Premium on Issued Shares) nedir?

Posted by: Ne Nedir 29 Nisan 2010 Yorum Yaz

Emisyon Primi (Premium on Issued Shares) nedir? Borsa Maliye
Ortaklıkların hisse senetlerini nominal değerinin üzerinde bir fiyatla ihraç etmeleri sonucunda satış fiyatı ile nominal değer arasında oluşan farktır. Bu gelir, ortaklıklar için vergiden muaf bir gelir olup bilançolarının pasif bölümünde özkaynak kaleminde yer alır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.2010-04-29