Başlangıç » Nedir » Enflasyon hedefleri değişebilir mi?

Enflasyon hedefleri değişebilir mi?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Enflasyon hedefleri değişebilir mi? Bankacılık
Merkez Bankası, enflasyon hedeflemesi rejimine geçilirken, önceden ilan edilen bir enflasyon hedefinin, sadece para politikasının denetimi dışındaki unsurlara bağlı olarak hedeflerden çok büyük ve uzun süreli sapmalar görüleceğinin anlaşılması ve orta vadeli hedeflerin anlamsız kalması durumunda değiştirileceğini duyurmuştur. Böyle bir durumun gerçekleşmesi ve yeni hedeflerin belirlenmesinin ise ancak Merkez Bankası ile Hükümet tarafından birlikte kararlaştırılabileceği belirtilmiştir. Öte yandan, geçici şokların enflasyon hedeflerinin değil enflasyon tahminlerinin değiştirilmesine yol açacağı ve böyle bir durumda ekonomik birimler için referans değerin kısa vadede enflasyon tahminleri, orta vadede ise enflasyon hedefi olacağı vurgulanmıştır.
Merkez Bankasının daha önce duyurmuş olduğu bu yaklaşım, 2006 yılı sonunda somut olarak hayata geçirilmiştir. Merkez Bankası, 2006 yılı sonuna ilişkin yüzde 5 hedefinin aşılacağını Temmuz ayından itibaren öngörülebilmiş olmasına rağmen enflasyon hedefi değiştirilmemiştir. Ancak, Merkez Bankası enflasyon tahminlerini güncelleyerek ekonomik birimlerin de 2006 yıl sonu hedefini değil Merkez Bankasının 2006 sonu için açıkladığı tahminlerini referans olarak almasını sağlamıştır. Merkez Bankası enflasyon hedeflerini değiştirmek yerine iletişim politikasının bir pekiştirici unsuru olarak hesap vermeyi tercih etmiştir. Bu çerçevede Merkez Bankası Hükümet’e yazmış olduğu açık mektuplar aracılığıyla, hedeften sapmanın nedenlerini açıkça izah etmiş ve hedefe tekrar yakınsanması için gereken tedbirleri alarak yakınsama süresiyle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmiştir.
Sonuç olarak, Merkez Bankası, sık sık hedef değiştirmenin enflasyon bekleyişlerini ve fiyatlama davranışlarını olumsuz etkileme potansiyeli taşıdığını ve ilerisi için verilen taahhütlerin güvenilirliğini azaltabileceğini düşünmektedir. Bu nedenle, enflasyonun makul sürelerde hedefe yakınsayacağı öngörüldüğü sürece hedeflerin değiştirilmemesi esas alınacaktır.
Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Web Sitesinde yayımlanan “sık sorulan sorular”dan derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 28/04/2010).2010-07-12