Başlangıç » Nedir » Engel gruplarının yaygınlığı

Engel gruplarının yaygınlığı

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Engel gruplarının yaygınlığı Özel Eğitim
Özel gereksinimli bireylerin toplam nüfus içindeki oranlarını belirlemek oldukça zordur. Ayrıca, bir disiplin açısından engellilik olarak kabul edilen bir durum, başka bir disiplin açısından engellilik olmayabilir. Örneğin, bir elin iki parmağının olmaması tıp açısından engellilik olarak kabul edilebilir; ancak, özel eğitim gerektirmemesi nedeniyle, eğitim açısından engellilik olarak kabul edilmez. Dolayısıyla, özel eğitimciler için önemli olan sayılar, özel eğitim kapsamındaki engel gruplarının yaygınlık oranlarıdır.
Türkiye’de, çeşitli engel gruplarının toplam öğrenci nüfusu içindeki oranlarını gösteren sağlıklı istatistikler yoktur. Ancak, farklı toplumlardaki engelli oluş yaygınlıkları, benzerlikler göstermektedir. Bu nedenle, aşağıda, Amerika Birleşik Devletleri’nde (A.B.D.) toplam öğrenci nüfusu içindeki engellilik oranları verilmektedir ve bu oranların çoğunun Türk Eğitim Sistemi için fikir vereceği düşünülmektedir.
Zihin engelli öğrenciler: Zeka bölümü (IQ) dikkate alındığında, zihin engelli öğrencilerin toplam öğrenci nüfusu içindeki oranları %2,8’dir. Ancak, zeka bölümüne ek olarak uyumsal davranışlar da dikkate alındığında, bu oran %1’e düşmektedir.
Öğrenme güçlüğü gözlenenler: A.B.D.’de öğrenme güçlüğü kategorisindeki öğrenci sayısı, son yıllarda büyük artış göstermiştir ve son istatistiklere göre, toplam öğrenci nüfusunun %4’ünü oluşturduğu belirlenmiştir. Ancak, öğrenme güçlüğü kategorisinin Türkiye’de çok yeni bir engel kategorisi olduğu ve hatta A.B.D.’de de oldukça tartışmalı bir engel kategorisi olduğu dikkate alındığında, bu oranın Türkiye’deki durumu yansıtma olasılığı yüksek değildir.
Duygu ve davranış bozukluğu olan öğrenciler: Kaynaklarda, öğrencilerin yaklaşık %8’inin uyum güçlüğü, diğer bir deyişle, duygu ve davranış bozuklukları gösterdiği belirtilmektedir. Duygu ve davranış bozukluğunun tanımlanmasındaki farklılıklara bağlı olarak, bu oran Türkiye için geçerli olmayabilir.
Bedensel yetersizliği olan öğrenciler: Ek engeli olanlar dışında yalnızca bedensel engeli olanların toplam öğrenci nüfusu içindeki oranları %2,4 olarak kaydedilmektedir.
Konuşma ve dil sorunu olan öğrenciler: Bu gruptaki öğrencilerin de toplam öğrenci nüfusu içinde yaklaşık %8’lik bir yaygınlığa sahip oldukları kaynaklarda belirtilmektedir.
İşitme engelli öğrenciler: Özel eğitim gerektirecek düzeyde işitme engeline sahip öğrencilerin oranı %1 olarak ifade edilmektedir.
Görme engelli öğrenciler: Görme engeli, en seyrek rastlanan engel grubunu oluşturmakta olup, toplam öğrenci nüfusu içinde görme engellilerin oranı binde birdir (%0,1).
Üstün zeka ve üstün yeteneği olan öğrenciler: Bu grupta yaklaşık %5 oranında öğrenci olduğu belirtilmektedir.
Yukarıdaki oranlar göz önüne alındığında, A.B.D.’de özel gereksinimli öğrencilerin, genel öğrenci nüfusunun %28’ini oluşturduğu görülmektedir. İngiltere’de de, öğrencilerin yaklaşık %20’sinin özel gereksinimli olduğu belirtilmektedir.
Kaynak: Doç. Dr. Gönül Kırcaali-İftar, Editör: Prof. Dr. Süleyman Eripek, “Özel Eğitim”, Ünite-1, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1018, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 561, ISBN 975-492-767-7, 1998.2010-06-04
  • MERVE KIRÇIL

    özürlü değil engellidir doğrusu çünkü kimseden özür dilemek zorunda değiller !!