Başlangıç » Nedir » Erdemli yöneticilik nasıl yapılır?

Erdemli yöneticilik nasıl yapılır?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 19 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Erdemli yöneticilik nasıl yapılır? Organizasyon Yöneticilik

Medeniyet aklı; Allah, İnsan ve Tabiat üçlüsünün sıralanışıyla anlaşılabilir. Batılı paradigmalarda Tabiat ve İnsan unsurları dominanttır, oysa İslam’da yeryüzü insanın, insan ise Allah’ındır. Yani Allah ilk sıradadır. İnsan ise yeryüzünün halifesi, yöneticisidir.

Ruhun üç ışığı olan Akıl, İrade ve Vicdan’ın bir yöneticide olması gereken en önemli unsurlardır. Bunlardan biri eksik olduğunda iyi yönetici olmak mümkün değildir.

“Bir yöneticide; akıl olmazsa ahmak, vicdan olmazsa despot, irade olmazsa iktidarsız olur”

Zulüm kavramı anlaşılmadan adalet ve yöneticilik kavramları da anlaşılamaz. İyi bir yöneticinin “hiç kimse bir işe yaramaz, herkes bir işe yarar” zihniyetine sahip olması gerekir.

Piramit tarzda yöneticilik başkalarının sırtına basarak yükselmeyi gerektirir. Bunun yerine namazdaki saf düzeninin yöneticilik biçimi olarak uygulanması gerekir. Saf düzeninde imam, cemaatten sadece bir adım öndedir ve cemaatin geri kalan kısmı aynı seviyededir. Kimse bir diğerinin üstünde değildir. Saf düzeni mutlaklaştırmayan, geçirgen ve esnek bir yapıya sahiptir. Hala kast sistemine benzer bir yapıyla yürüyen batılı yöneticilik biçimlerine karşı, kategorik bir ayrım barındırmayan saf düzeni ideal bir yaklaşımdır.

Kaynak:Boğaziçi Yöneticiler Vakfı web sitesinde yayımlanan Mustafa İslamoğlu ile “Erdemli Yöneticilik” söyleşinden derlenmiştir (Erişim Tarihi: 07/05/2011).2011-05-19