Başlangıç » Nedir » Erime, erime sıcaklığı ve ısısı nedir?

Erime, erime sıcaklığı ve ısısı nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Erime, erime sıcaklığı ve ısısı nedir? Isı Transferi
Normal koşullarda doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddeler ısı vererek ya da ısı alarak bir halden başka bir hale geçebilirler. Katı haldeki bir maddeyi ısıtırsak bir süre sonra sıvı hale, sıvı halden de gaz haline geçer. Aynı şekilde gaz halindeki maddeyi soğutursak önce sıvı hale, sonra katı hale geçer. Bir maddenin katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz haline geçmesi hal değiştirmesi demektir. Bir katının sıvı hale geçmesine erime denir. Katının belirli bir basınçta sıvıya dönüştüğü sıcaklığa erime sıcaklığı ya da erime noktası denir. Erime noktası, katının miktarına bağlı değildir. Aynı maddenin farklı miktarları aynı sıcaklıkta erir. Farklı maddelerin erime nok­taları farklıdır. Erime noktası katılar için ayırt edici bir özelliktir.
Hal değişimi, maddenin ısı alması ya da ısı vermesiyle gerçekleşir. Erime ve buharlaşma olaylarında madde dışarıdan ısı alır. Yoğunlaşma ve donma olaylarında ise dışarıya ısı verir.
Erime sıcaklığında bulunan 1 kg katı maddeyi, aynı sıcaklıkta 1 kg sıvı haline dönüştürmek için verilmesi gereken ısı miktarına erime ısısı denir.2010-02-20