Başlangıç » Nedir » Erime nedir?

Erime nedir?

Posted by: Ne Nedir 3 Eylül 2010 Yorum Yaz

Erime nedir? Fizik
Normal koşullarda doğada katı, sıvı ve gaz halinde bulunan maddeler ısı vererek ya da ısı alarak bir halden başka bir hale geçebilirler. Katı haldeki bir maddeyi ısıtırsak bir süre sonra sıvı hale, sıvı halden de gaz haline geçer. Aynı şekilde gaz halindeki maddeyi soğutursak önce sıvı hale, sonra katı hale geçer. Bir maddenin katı halden sıvı hale, sıvı halden gaz haline geçmesi hal değiştirmesi demektir. Bir katının sıvı hale geçmesine erime denir.
Katının belirli bir basınçta sıvıya dönüştüğü sıcaklığa erime sıcaklığı ya da erime noktası denir. Erime noktası, katının miktarına bağlı değildir. Aynı maddenin farklı miktarları aynı sıcaklıkta erir. Farklı maddelerin erime nok­taları farklıdır. Erime noktası katılar için ayırt edici bir özelliktir.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi “Fizik 1 (Hazırlayan: Ayşe ARSLAN – Fazlı EROL)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-09-03