Başlangıç » Nedir » Eş'arî kimdir?

Eş'arî kimdir?

Posted by: Sedat Aslan 6 Haziran 2010 Yorum Yaz

Eş'arî kimdir? İlahiyat
Ehl-i Sünnet mezhebinin itikadî alandaki Eş'ariyye kolunun kurucusudur. H. 260'da Basra'da doğmuştur.
Kırk yaşına kadar Mu'tezile mezhebi'nin tesirinde kalmış, onların fikirlerini savunmuştur. Ancak bazı konularda hocalarıyla fikir ayrılığı da yaşadığı olmuştur. Gördüğü bir rüyada Hz. Muhammed (s.a.v.)'in sünnet yoluna girmesini emretmesi üzerine Mu'tezile'den ayrıldı.
Hadis ve tefsir ilmini de öğrenmiş olan Eş'arî Ehl-i Sünnet mezhebini müdafaa etmiş, böylece fikirleri yayılmaya başlamıştır. Tuğrul Bey ve özellikle onun yerine geçen Alparslan zamanında görüş ve düşünceleri yayılmıştır. Eş'arilik özellikle Mısır ve Mağrib'de yaygındır.
Eş'arî'nin günümüze kadar gelmiş başlıca eserleri şunlardır. Makalat'el İslamiyyin, El İbane an Usul ed-Diyane ve Risalet-el İman'dır.
İmam Eş'arî'nin de itikadî konuların açıklanması ve yorumlanması ile ilgili önemli hizmetleri olmuştur.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 (Hazırlayan: İlhami SAZAK)” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-06-06