Başlangıç » Nedir » Etik merkezli liderlik nedir?

Etik merkezli liderlik nedir?

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 31 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Etik merkezli liderlik nedir? Organizasyon Yöneticilik

Enron, Arthur Andersen, world.com, Tyco gibi organizasyonlarda Kuzey Amerika’da art arda yaşanan kurumsal skandallar ve yolsuzluklar; ahlaki bir çöküntünün sinyallerini vermeye başladı. Kapitalist düzende sınırsız güç ve ne pahasına olursa olsun kar mantığı bütün topluma zarar vermeye başladı. Bunun üzerine iş dünyası iş etiği kavramını ön plana çıkardı ve bu kavrama sarıldı. Etik ilkeleri organizasyonlarda daha sıkı uygulanmaya ve kontrol edilmeye başlandı. MBA programları birbiri ardına iş etiği dersleri vermeye başladılar. İş etiği hareketinin liderlik teori ve pratiğine en önemli katkısı şu oldu: 21. yüzyılın liderleri dürüstlük, doğruluk, hesap verirlik, şeffaflık ve adalet prensiplerini uygulamak ve iş pratiklerine, karar süreçlerine yansıtmak zorundalar.

•          Çıkış noktası problemler: Şirket skandalları, yasa ihlalleri, çürük elmalar, ahlaki çöküntü ve bunalım

•          Temel disiplinler: İş Etiği, Felsefe, Hukuk

•          Liderlik amacı: Doğru, dürüst ve ahlaklı olmak

•          Lider davranışları: Yasalara uyma, çalışan ve tüketici haklarına saygı, etik ilkelerle karar verme ve hareket etme, zarar vermeme, başkalarının sınırlarına saygılı olma

•          Yeni modeller: Etik liderlik, İş Etiği Hareketi, İş Ahlakı

•          Bizdeki yansımaları: TEDMER, SPK, Ahi ahlakı, ticaret odaları vs.

•          21. yüzyılda liderler: Etik kurallarına ve ahlaki ilkelere uygun karar vermeli ve hareket etmeliler.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).2011-05-31