Başlangıç » Nedir » Etkin liderlik modeli (Fiedler)

Etkin liderlik modeli (Fiedler)

Posted by: Burak ÇETİNKAYA 30 Mayıs 2011 Yorum Yaz

Etkin liderlik modeli (Fiedler) Organizasyon Yöneticilik

Fiedler’in modelinin en önemli yönü, koşullarla liderlik davranışlarının birleştirilmesidir. Bu amaçla iki ölçü kullanmıştır.

1. Zıtlıklar arasında olduğu sanılan benzerlik (Assumed Similarity  Between Opposites)

2. En az tercih edilen iş arkadaşları (Least Preferred Co-Worker)

Fiedler’e göre, görev ve ilişki yönelimli yönetici davranışlarının etkili olduğu durum, üç faktör tarafından belirlenmektedir.

1. Lider ile izleyiciler arasındaki ilişkiler (leader-member relations)

2. Başarılacak işin niteliği (task structure)

3. Liderin mevkiye dayanan otoritesinin derecesi (position power)

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan Aktaş’ın “Liderlik Sunumu”ndan derlenmiştir (Erişim Tarihi: 02/05/2011).2011-05-30