Başlangıç » Nedir » Farabi’nin felsefik yaklaşımı nasıldır?

Farabi’nin felsefik yaklaşımı nasıldır?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Farabi’nin felsefik yaklaşımı nasıldır? Felsefe
Aristotelesçi düşünürdür. İslam felsefesinin kurucusu sayılır. Farabi’ye göre gerçeğin başında zorunlu varlık olan Allah vardır. Allah varlığını kendisinden alır. O,hakiki ve sonsuz varlıktır. Allah doğrudan bir varlık yaratır. Yarattığı bu ilk varlık akıldır. Bilme aklın kendisinde vardır. Hem kendini hem de Allah’ı bilir. İnsan aklı doğuştan bazı bilgileri beraberinde getirir, aslında pasiftir. Deney ile temasa geçince aktif hale gelir. Böylece duyular ve mantıki çıkarımlarla elde edilen bilgilere ulaşılır. Bu bilgiler doğru veya yanlış olabilir. Farabi’ye göre akıl, daha sonra doğrulanmış bilgiler (tasdikat) dediği doru bilgiye ulaşır. Farabi’ye göre bilginin kaynağı duyu, akıl ve nazardır (derinliğine düşünmedir). Duyu ve akıl doğrudan, nazar ise dolaylı bilgiyi verir. Duyusal bilgiler, duyu organlarınca algılanan, tekil olan bilgilerdir. Bilimsel değildir. Bilimsel bilginin maddesini oluşturarak bilimsel bilgiye imkan sağlarlar. Akıl da bu tekil (duyusal) bilgileri biçimlendirerek ve bir takım kalıplara sokarak genel kavramlara ve yargılara dönüştürür. Böylece kesin ve genel-geçer bilgilere ulaşır. En yüce erdem bilgidir. Aklın edindiği bilgilerle insan iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırabilir. O’na göre evrendeki varlıkları bilen ve bundan hayat için doğru anlamlar çıkaran kişi, böylece Allah’ın varlığına dair işaretleri içeren tüm varlıkların bilgisinden, Allah’ın varlığı bilgisine ulaşır.2010-03-20