Başlangıç » Nedir » Felsefe bilgisinin özellikleri nelerdir?

Felsefe bilgisinin özellikleri nelerdir?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Felsefe bilgisinin özellikleri nelerdir? Felsefe
Felsefi bilgi, eski bilgilerin birbirine eklenmesiyle büyüdüğü için birikimli (yığılan, kümülatif) bir bilgidir.
Felsefi bilgi, filozofların mantığa dayalı ve tutarlı düşüncelerinin bir ürünü olarak sistemli ve düzenlidir.
Felsefi bilgi, genişleme ve zenginleşme özelliğine sahiptir, genellikle ilerleme özelliğine sahip değildir.
Felsefi bilgi, filozoflardan ve kültürlerden bağımsız değildir, bu sebeple de sübjektif (öznel) bir bilgidir.
Felsefi bilgi sübjektif olduğu için de doğruluğu ya da yanlışlığı gözlenebilir olgulara bağlı olarak test edilemez.
Felsefi bilgi, varlık ve bilgiyi bir bütün olarak ele aldığı için bütünleştiricidir.
Felsefi bilgi, var olan bilgiler üzerine tekrar dönüp eleştirel bir tarzda onları ele aldığı için refleksif bir bilgidir.
Felsefi bilgi, varlığı, hayatı, insanı bir bütün olarak açıklama amacını taşıdığından dolayı evrenseldir.
Felsefi bilginin, konusu itibariyle bir teknolojisi yoktur.2010-03-20