Başlangıç » Nedir » Felsefe ve din arasında nasıl bir ilişki vardır?

Felsefe ve din arasında nasıl bir ilişki vardır?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Felsefe ve din arasında nasıl bir ilişki vardır? Felsefe
Her ikisi de varlığı ve hayatı bütün içinde ele almaya çalışır. Amaç ve yöneliş bakımından benzerlikleri vardır. Her ikisi de varlığın ilk sebeplerine yönelirler. Her ikisi de tümel bilgiler elde etmeye çalışır. Her ikisi de özneldir. Dini bilgiler varlığın bilgisini inanca dayalı olarak edinmeye çalışır. Kaynağı ise ilahidir. Dini bilgilere vahiy yoluyla ulaşılmıştır ve bu yüzden de akıl ve mantıkla sorgulanamazlar. Eleştiriye kapalı ve dogmatiktirler. Oysa felsefe bilgisine mantıki analizler ve akıl yürütmeler yoluyla ulaşır ve dogmatik değildir. Bilgide otorite kabul etmez ve eleştirel sorgulayıcı bilgilerdir. Felsefe dini problem edinerek inceler ve buradan Din Felsefesi ortaya çıkmıştır. Öte yandan her dinin de kendi içinde felsefi bir dayanağı bulunmaktadır. Örneğin İslam Felsefesi, Hıristiyanlık Felsefesi vb.

2010-03-20