Başlangıç » Nedir » Felsefe ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Felsefe ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır?

Posted by: Neslihan İpek 20 Mart 2010 Yorum Yaz

Felsefe ve sanat arasında nasıl bir ilişki vardır? Felsefe
Felsefe ve sanatın amaç ve yönelişleri bakımından benzerlikleri vardır. Her ikisi de evreni, tabiatı, insanı anlamaya çalışır. Her ikisinde de yaratıcılık ön plandadır. Her ikisinde de zorunlu olarak uyulması gereken bir metot bulunmamaktadır. Her ikisi de öznel bir bilgi türüdür. Her ikisi de tümel bilgileri hedefler. Farklılıkları ise Sanat bilgisi, sezgi ve yaratıcı hayal gücüyle elde edilen bir bilgi türü iken felsefe akıl yürütme yoluyla elde edilir. Filozofun amacı doğru bilgiye ulaşmakken sanatçının amacı güzele ulaşmaktır. Alışverişleri ise felsefe sanatı ve güzeli kendisine problem edinerek Sanat Felsefesi alanını doğurmuştur. Bununla birlikte her sanat dalının da dayandığı bir felsefi anlayış bulunmaktadır.2010-03-20