Başlangıç » Nedir » Fenomenografik araştırma

Fenomenografik araştırma

Posted by: Ne Nedir 9 Mart 2011 Yorum Yaz

Fenomenografik araştırma Fizik
Marton (1981), fenomenografik araştırma yaklaşımını “insanların bir fenomeni anlama, anlamlandırma, kavrama, haberdarlık veya deneyimleme yollarındaki çeşitliliğin ortaya çıkartılması” olarak tanımlar (Akerlind 2002).
Fenomenografik analiz yönteminde, veri analizi boyunca araştırmacı nitel fark kategorilerini belirlemeye çalışır. Oluşturulan kategoriler farklı bireylerin farklı kavramları nasıl algıladıkları ve tecrübe ettiklerini ortaya koyar. Bu yöntem, her bir kavram için sınırlı sayıda kategorinin elde edileceği ve bu kategorilerin çalışmada toplanan verilerin analiz edilmesiyle oluşturulacağı esasına dayanır. Araştırmacı, çalışmaya katılan bireylerin ifadeleri arasındaki benzerlikler ve farklılıkları karşılaştırarak kategorileri oluşturmaya başlar.
Kaynak: Nilüfer Didiş, Özgür Özcan ve Mehmet Abak’ın “Öğrencilerin Bakış Açısıyla Kuantum Fiziği: Nitel Çalışma” makalesinden derlenmiştir [Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 34: 86-94, 2008].2011-03-09