13 Haziran 2019

Fezleke Nedir?

Hukuk
Hukuk

Bir tahkikat veya muhakeme zabtının hülasası demektir.Bunda tafsilata girişilmeden işin ana hatları gösterilir. Bir teftiş raporunun kısaltılması halinde iktisab ettiği şekle de denir.

Share

Beğenebilirsiniz...