Başlangıç » Nedir » Finansman Bonoları (Commercial Papers) nedir?

Finansman Bonoları (Commercial Papers) nedir?

Posted by: Ne Nedir 26 Ağustos 2010 Yorum Yaz

Finansman Bonoları (Commercial Papers) nedir? Borsa Maliye
İhraççıların borçlu sıfatı ile düzenleyip ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı kısa vadeli sermaye piyasası aracıdır.
Kaynak: “Borsa Terimleri Sözlüğü”, Koç Üniversitesi Borsa Kulübü Web sitesi, Ziyaret Tarihi: 22/04/2010.2010-08-26