16 Mayıs 2010

Fizikte Madde nedir?

Fizik
Fizik
Şöyle bir etrafınıza bakın. Çevrede gördüğünüz her şey maddedir. Sizde bir maddesiniz. Kütleye sahip olan ve yer işgal eden her şey bir maddedir. Kütle bir cismin bulundurduğu maddenin miktarıdır. Kütle ölçülebilir.
Madde olmayan herhangi bir şey düşünebilir misiniz? Düşünceler ve fikirler madde midirler? Isı madde midir? Hava madde midir? İki madde parçası aynı zamanda aynı yeri işgal edemezler. Bu özellik, tüm maddelerin bir özelliğidir. Banyo küvetine girdiğimizde, vücudumuz suyu itecektir. Küvetteki su seviyesi yükselecektir. Bir çivi tahtaya çakıldığı zaman, çivi tahtada bir delik açacaktır.
Kaynak: Prof. M. Selami Kılıçkaya, Editör: Yrd. Doç. Dr. Ali Cemalcılar, “Temel Fizik”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 674, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 331, ISBN 975 – 492 – 348 – 5, 1996.
Share

Beğenebilirsiniz...