Başlangıç » Nedir » Florence Nightingale ve hemşirelik modeli

Florence Nightingale ve hemşirelik modeli

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Florence Nightingale ve hemşirelik modeli Tıp
Hemşirelikte formal bir eğitimin önemini vurgulayarak, hemşirelik uygulamalarına ilk bilimsel yaklaşımı kazandıran Florence Nightingale, hemşireliği çevre kavramına, özellikle fiziksel çevreye temellendirir. Onun bu bakış açısı, yaşadığı dönemin özelliklerine ve gerçeklerine dayanmaktadır. Bu nedenle hemşireliği, saptadığı gerçekler üzerine oturtmuştur.
Nitekim, Kırım Savaşında hasta ve yaralı askerlerin sağlıksız çevreye bağlı %42'lik ölüm oranı, onun düzelttiği çevre koşulları ile %22'ye düşmüştür. Ancak Nightingale, çevre kavramı kapsamında, fizik çevrenin yanısıra psikolojik ve sosyal çevreye de yer vermiştir. Florence Nightingale hemşireliği; doğanın insan yaşamındaki etkisine yardım etme süreci olarak nitelemiş, hastanın iyileşmesinde, hemşirenin temiz hava, vücut bakımı sağlıklı beslenme, dinlenme, uyku egzersiz gibi uygun çevre koşullarında bakımı sağlaması ile doğanın tedavi edici gücünü desteklediğini ileri sürmüştür. Florence Nightingale'in hemşirelik modeli, yaşadığı döneme göre oldukça ileri bir modeldir. Bu model; özellikle dış çevre (hemostosis) ve doğa, temel insan gereksinimleri ve bütüncül yaklaşımın bir bileşkesi olarak nitelenebilir.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.2010-06-04