2 Temmuz 2011

Formal iletişim

Eğitim
Eğitim

Dikey İletişim

· Yukarıdan aşağıya doğru iletişim

· Aşağıdan yukarıya doğru iletişim

Yukarıdan aşağıya doğru iletişim

· İş emirleri, işlerin gerekçeleri, politika ve uygulamalar, misyon, vizyon ve amaçlara ilişkin bilgi verilir.

· Bilgilendirmenin tam olarak yapılması gerekir, yoksa hem etkili olmaz, hem de yanlışlık veya eksikliklere yol açar.

· Formal iletişim kanalıyla bilgiler verildiğinden dedikodu, söylenti gibi çıkabilecek problemleri de ortadan kaldıracaktır.

· Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon, afiş, yayın, kısa not, mektup, duyuru panoları, raporlar gibi araçlar kullanılır.

Aşağıdan yukarıya doğru iletişim

· Yukarıdan aşağıya doğru olan iletişimin geri bildirimi olarak da düşünülebilir.

· Amacı, faaliyetler, kararlar, personel performansı ile ilgili yukarıya bilgi sağlamaktır.

· Verilen görevlere ilişkin durum raporlarını, karar alma ve sorun çözmede yardım taleplerini, kurumun gelişimine ilişkin önerilerini, mesai program değişiklikleri, yıllık izin talepleri gibi bilgileri içermektedir.

· Çoğunlukla, yüz yüze toplantı, telefon, yazılı raporlar, anketler, kısa not, şikayet ve öneri kutuları gibi araçlar kullanılır.

Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri“nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...