Başlangıç » Nedir » Formal iletişim

Formal iletişim

Posted by: Ne Nedir 2 Temmuz 2011 Yorum Yaz

Formal iletişim Eğitim Teknoloji
Dikey İletişim
·         Yukarıdan aşağıya doğru iletişim
·         Aşağıdan yukarıya doğru iletişim
Yukarıdan aşağıya doğru iletişim
·         İş emirleri, işlerin gerekçeleri, politika ve uygulamalar, misyon, vizyon ve amaçlara ilişkin bilgi verilir.
·         Bilgilendirmenin tam olarak yapılması gerekir, yoksa hem etkili olmaz, hem de yanlışlık veya eksikliklere yol açar.
·         Formal iletişim kanalıyla bilgiler verildiğinden dedikodu, söylenti gibi çıkabilecek problemleri de ortadan kaldıracaktır.
·         Çoğunlukla, yüzyüze toplantı, telefon, afiş, yayın, kısa not, mektup, duyuru panoları, raporlar gibi araçlar kullanılır.
Aşağıdan yukarıya doğru iletişim
·         Yukarıdan aşağıya doğru olan iletişimin geri bildirimi olarak da düşünülebilir.
·         Amacı, faaliyetler, kararlar, personel performansı ile ilgili yukarıya bilgi sağlamaktır.
·         Verilen görevlere ilişkin durum raporlarını, karar alma ve sorun çözmede yardım taleplerini, kurumun gelişimine ilişkin önerilerini, mesai program değişiklikleri, yıllık izin talepleri gibi bilgileri içermektedir.
·         Çoğunlukla, yüz yüze toplantı, telefon, yazılı raporlar, anketler, kısa not, şikayet ve öneri kutuları gibi araçlar kullanılır.
Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri”nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).


2011-07-02