Başlangıç » Nedir » Gagné fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Gagné fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Posted by: Ne Nedir 24 Mart 2010 Yorum Yaz

Gagné fen öğretimini nasıl etkilemiştir? Eğitim Teknoloji
Gagné'nin fen öğretimine en önemli katkısı, öğrenmenin planlı olarak basitten kar­maşığa doğru aşamalı bir sırada yapılması gerektiğini belirtmesidir. Burada önemli olan, öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinlikleri­ni ona göre düzenlemektir. Bunun için Gagné öğretmenin öncelikle şu iki soruyu kendisine sorması gerektiğini ileri sürmektedir.
· Öğretim sonunda öğrenciler neleri bilmeli veya neleri yapabilir olmalıdır?
Öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için hazır bulunuşluk düzey­leri ne olmalıdır? Yani öğrenciler, hali hazırda neleri biliyor ya da yapıyor du­rumdadırlar?
Bu sorulara verilecek yanıtlara göre aşamalı öğrenme durumu oluşturulur. Gagné tarafından geliştirilen aşamalı öğrenme durumu en karmaşıktan en basite doğru ol­mak üzere yedi basamaktan oluşur. Bunlar;
problem çözme,
kavram öğrenme
ayırt edici öğrenme,
sözel öğrenme,
zincirleme öğrenme,
uyarım-tepki ile öğrenme,
işaretle öğrenme, olarak sıralanmaktadır.
Gagné’nin öğrenme kuramında da öğrencilerin, öğrenme etkinliklerine aktif katı­lımları ve öğrenmeden sorumlu olmaları vurgulanmaktadır.
Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.


2010-03-24