24 Mart 2010

Gagné fen öğretimini nasıl etkilemiştir?

Eğitim
Eğitim

Gagné’nin fen öğretimine en önemli katkısı, öğrenmenin planlı olarak basitten kar­maşığa doğru aşamalı bir sırada yapılması gerektiğini belirtmesidir. Burada önemli olan, öğretim sonunda ulaşılması gereken hedefi belirlemek ve öğretim etkinlikleri­ni ona göre düzenlemektir. Bunun için Gagné öğretmenin öncelikle şu iki soruyu kendisine sorması gerektiğini ileri sürmektedir.

· Öğretim sonunda öğrenciler neleri bilmeli veya neleri yapabilir olmalıdır?

Öğrencilerin belirlenen hedeflere ulaşabilmeleri için hazır bulunuşluk düzey­leri ne olmalıdır? Yani öğrenciler, hali hazırda neleri biliyor ya da yapıyor du­rumdadırlar?

Bu sorulara verilecek yanıtlara göre aşamalı öğrenme durumu oluşturulur. Gagné tarafından geliştirilen aşamalı öğrenme durumu en karmaşıktan en basite doğru ol­mak üzere yedi basamaktan oluşur. Bunlar;

problem çözme,

kavram öğrenme

ayırt edici öğrenme,

sözel öğrenme,

zincirleme öğrenme,

uyarım-tepki ile öğrenme,

işaretle öğrenme, olarak sıralanmaktadır.

Gagné’nin öğrenme kuramında da öğrencilerin, öğrenme etkinliklerine aktif katı­lımları ve öğrenmeden sorumlu olmaları vurgulanmaktadır.

Kaynak: Doç. Dr. Alipaşa AYAS, Editör: Prof. Dr. Şefik YAŞAR, “Fen Bilgisi Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar”, Fen Bilgisi Öğretmenliği, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1061, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 585, ISBN 975 – 492 – 817 – 7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...