27 Mart 2010

GDO ile ilgili sorunlar nelerdir?

Beslenme
Beslenme

GDO ile ilgili yaşanabilecek sorunlar, genin istemli olarak aktarılması sonucu oluşacak sorunlar ile istemli olmayarak gen kaçışı sonrasında yaşanacak sorunlar olarak ikiye ayrılabilir. Gen kaçışı insanların kontrolünde olmaksızın GDO’lu üründen diğer bir ürüne gen aktarımının olmasıdır. Çiçekler polenler aracılığı ile ürerler ve GDO’lu ürünler doğal ürünleri rüzgar aracılığı ile dölleyebilir. Bu durumda insan denetiminde olmaksızın oynanmış genetik materyal doğal bitkilere aktarılmış olur. Eğer aynı tür bitki içinde genetik materyalin kaçışından söz ediliyorsa bu yatay gen kaçışı, farklı türlere de geçiş söz konusuysa buna da dikey gen kaçışı denir.

Yatay gen kaçışı iki açıdan mahzurludur. İlkinde yan tarlada ekili olan GDO’lu bir bitki, ekili olan kültür bitkisini dölleyerek onun yapısını bozabilir. İkincisinde ise GDO’lu bir bitki doğada bulunan ehlileştirilmemiş aynı tür bitkiyi dölleyebilir. GDO’lu bitkinin başka bir türe geçmesi ise dikey gen kaçışı olarak adlandırılır. GDO’lu bir bitki tarafından döllenen başka bir bitki besin zincirine girebilir ve ekosisteme geri dönüşü olmayan zararlar verebilir. Besin zincirinin en son basamağı olan insana kadar taşınabilir.

Kaynak:Reci Meseri (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD), “Beslenme ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) [Genetically Modified Foods and Nutrition]”, Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):455-460, 2008

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...