27 Mart 2010

GDO’nun ne tür ekonomik etkileri vardır?

Beslenme
Beslenme

Açlığa çözüm olarak sunulan bu teknolojinin ekonomik etkileri incelendiğinde çok şaşırtıcı bir

durum ortaya çıkmaktadır. Bugün üretim, başta ABD olmak üzere çoğu gelişmiş ülkelerde ve özel sektörce yapılmaktadır. Bitkileri korumak için özel ilaçların kullanılması gerekmektedir. Geleneksel olarak üretim sürekliliğini sağlamak için yapılan “gelecek yıla üretim için tohum ayırma” işe yaramamaktadır. Çünkü tohumlarda yok edici gen (terminating gene) nedeniyle yeniden üreme yetisi bulunmamaktadır. Bu durumda üretici her yıl yeni tohum alacak, bitkileri korumak için özel ilaç kullanmak durumunda kalacaktır. Dışa bağımlılık sürecek, beslenmeye

patent konulmuş olacak, beslenme dünya tekellerinin eline bırakılacaktır. Ayrıca istemsiz olarak bile ekili kültür bitkisine GDO karıştığında patent yasaları gereği kültür bitkisi eken çiftçi suçlu duruma düşebilecektir. O zaman amaç açlıkla savaş değil, bağımlılığın kesin olarak sürdürülmesidir. Bugün dünyada yaklaşık 7 milyar kişi yaşamaktadır ve günümüz için besin üretimi yeterli görülmektedir. Ancak dünya nüfusu giderek artmakta, düzensiz yapılaşma, kirlilik ve plansız üretim koşut olarak artmaktadır. Dünya toplumu üretmekten çok tüketim toplumu olma eğilimindedir. Uygun politikalarla bu duruma dur denmediği sürece insanlığın karşısına sadece açlık değil, temiz su kaynaklarına erişim, enerji kullanımı, barınma ve benzeri sorunlar da çıkacaktır. Altında yatan sorunları çözümlemeden ileri teknoloji kullanarak sadece açlığa çözüm bulunduğunu savlamak tozları halının altına süpürmekten farklı değildir.

Kaynak:Reci Meseri (Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD), “Beslenme ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) [Genetically Modified Foods and Nutrition]”, Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(5):455-460, 2008

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...