Başlangıç » Nedir » Gelen kağıtlar nedir?

Gelen kağıtlar nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Gelen kağıtlar nedir? Siyaset
TBMM Başkanlığı’na sunulan bütün kanun tasarı ve teklifleri, resmi tezkereler ve komisyon raporları ile soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturması ve gensoru önergelerinin özeti, sahibi, Başkanlığa geliş tarihi, esas numarası gibi referans bilgilerinin yer aldığı belgedir. TBMM internet sayfasında da yer alır.
Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010.2010-07-12