Başlangıç » Nedir » Gelir nedir?

Gelir nedir?

Posted by: Ne Nedir 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Gelir nedir? Ekonomi
Toplum açısından, bir milli ekonomide belirli bir dönemde (genellikle bir yılda) yeniden yaratılan değerlerin (value-aded) toplamıdır. Buna “milli gelir” veya “toplam hasıla” adı verilir. Firma açısından gelir, yine belirli bir süre içinde firmanın halka veya diğer firmalara sattığı mal ve hizmetlerden elde ettiği bedellerin toplamından(satış hasılatından), firmanın üretim giderleri(maliyet masrafları) indirilmek suretiyle hesaplanır. Ailenin geliri, emek karşılığı alınan ücret ve maaşlar şeklinde olabilir; toprak kirası (rant), sermaye geliri (Faiz) veya teşebbüs geliri(Kar) şeklinde olabilir.
Kaynak: Prof. Dr. Öner Günçavdı, “Yönetim Ekonomisi Ders Notları”2010-02-20