12 Temmuz 2010

Gemi inşa işlemlerinde sertifika alanlar denizcilik sektörünün ihtiyacına cevap verebilecek sayı ve yeterlilikte midir?

Denizcilik
Denizcilik
21.12.2004 tarihli ve 25677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım Ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliği”nde değişiklik yapan Yönetmelik, 01.08.2008 tarihli ve 26954 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Bu Yönetmelik ile Gazdan Arındırma Uzmanı tanımı “Üniversitelerin en az dört yıl öğretim veren mühendislik veya fen fakültelerinden mezun olan kimya mühendisi veya kimyagerler ile üniversitelerin denizcilik ile ilgili fakültelerinden mezun, petrol ve petrol türevleri tankerleri, kimyasal, LNG, LPG tankerlerinin birinde en az beş yıl süre ile birinci zabit olarak çalışmış olanlar ile beş yıl tersanelerde çalışmış gemi mühendisi veya makine mühendislerinden, Milli Eğitim Bakanlığı veya üniversiteler ya da İdarenin uygun gördüğü kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından verilen gazdan arındırma eğitimini başarı ile tamamladığını gösteren sertifika ile müracaatı sonucunda İdareden, Gazdan Arındırma Uzmanlığı Belgesi almış kişiyi ifade eder” şeklinde değiştirilmiştir.
Tanımda belirtilen şartları sağlayan yeterli sayıda başvuru olması durumunda Gazdan Arındırma Uzmanlığı Eğitimi açılması için gerekli çalışma başlatılacaktır.
Bu kapsamda; Müsteşarlığımıza yapılacak ilk başvuru eğitime katılacak kişi sayısını belirlemek için kullanılacak olup, eğitime katılım sağlamak için yapılması gereken asıl başvuru esasları yeterli sayının oluşmasından sonra Müsteşarlığımızca duyurulacaktır.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...