12 Temmuz 2010

Gemi teçhizatı yönetmeliği kapsamındaki teçhizata dümen işareti iliştirilmesi nasıl yapılmaktadır ve AT tip onay sertifikası kim tarafından düzenlenmektedir?

Denizcilik
Denizcilik
Avrupa Birliği mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında, 96/98/EC sayılı AB Direktifi esas alınarak hazırlanan Gemi Teçhizatı Yönetmeliği, 23 Ekim 2005 tarihli ve 25975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, 01 Haziran 2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yönetmelik Ek A-1’de listesi verilen teçhizatın, dümen işareti taşıması gerekmektedir. Dümen işaretinin iliştirilmesi yönetmelikte belirtilen modüllerin uygulanması ile imalatçı tarafından gerçekleştirilmektedir. Teçhizat piyasaya arz edilmeden önce ve Ek A.1’de belirtilen imkânlar içinden üretici veya yetkili temsilcisi tarafından yapılan seçime göre, bütün teçhizat, AT Tip İncelemesine (Modül B) tâbi olmalıdır. Bu kapsamda verilecek olan AT Tip Onaylarında, bir onaylanmış kuruluş, öngörülen üretimi temsil eden bir numunenin, ilgili uluslararası düzenlemelerin hükümlerine uygun olduğunu deneylerle belirlemeli ve belgelendirmelidir.
Gemi Teçhizatı Yönetmeliği Ek A-1’de listesi verilen teçhizata yönelik AT Tip Onay Sertifikaları, Yönetmelik kapsamında Onaylanmış Kuruluş olarak atanmış kuruluşlar tarafından düzenlenmektedir. Bu teçhizatı üreten firmaların kendilerinin AT Tip Onay Sertifikası düzenlemesi söz konusu değildir.
Kaynak: Sık Sorulan Sorular, Denizcilik Müsteşarlığı – Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web Sitesi, Ziyaret Tarihi:15/05/2010.
Share

Beğenebilirsiniz...