Başlangıç » Nedir » Gıda Hijyeni, Kalıntı, Tağşiş, Taklit nedir?

Gıda Hijyeni, Kalıntı, Tağşiş, Taklit nedir?

Posted by: Tuncay Demir 25 Şubat 2010 Yorum Yaz

Gıda Hijyeni, Kalıntı, Tağşiş, Taklit nedir? Beslenme Gıda
Gıda hijyeni: Gıda maddesinin sağlıklı olması için alınması gereken tüm tedbirleri,
Kalıntı: Gıdada, tarım ürünlerinde veya bitkilerde, toprakta, suda veya diğer çevresel bileşenlerde, kullanımına izin verilen bir kimyasal üründeki aktif bileşenlerin ve/veya türevleriyle birlikte parçalanma ürünleri ve metabolitleri kalıntısını,
Tağşiş: Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi halini,
Taklit: Gıda maddesini ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerini; şekil, bileşim ve nitelikleri itibariyle evsafında olmayan özellikleri haiz gibi göstermeyi, ifade eder.
Kaynak: 5179 Sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi Ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Resmi Gazete: 05.06.2004-25483


2010-02-25