5 Nisan 2010

Gıdalarda bulunabilecek risk oluşturucu maddeler nelerdir?

Beslenme
Beslenme

A.Bakteriler H.Ağır Metaller

Clostridium botulinum   Arsenik

Clostridium perfringens Bakır

Salmonella spp. Kadmiyum

Staphylococcus aureus Kurşun

Shigella spp. Cıva

  Selenyum

B.Küfler   I. Radyoaktif İzotoplar

Aspergillus flavus  Sezyum 137

Penicillium cylopium İyodin 131

Fusarium spp. Potasyum 40

Stronsyum 90

C.Virüsler   J. Çeşitli Maddeler

Hepatit A   Kirlilikler

Poliomyelit   Cam tozları

Gastroenterit yapan virüsler   Boya kabukları(sıyrıntılar)

Bovin spongiform  Metal tozları

 

D.Parazitler K. Doğal Oluşan Toksinler

Barsak kurtları   Alg toksinleri

Tricihinellae Yağlı tohum toksinleri

Cestodes-Taenia saginata   Küf toksinleri

Taeina solinum Mantar toksinleri

 

E.Zararlı Hayvanlar L.Beslenme Hataları

Kuşlar   Yetersiz besin elementleri

Böcekler   Gıda işlemedeki hatalardan

Kemirgenler kaynaklanan besin kayıpları

 

F.Kalıntılar   M.Kuralsızlık sorunları

Antibiyotikler Hatalı etiketler

Klorinli insektisitler Eksik ağırlıklar

Organofosforlu insektisitler

 

N.Fonksiyonel Hatalar

Heksabromobifeniller Paketleme hataları

Poliklorinli bifeniller   Sapmalar

Vinil klorid

Kaynak: Dr. Dyt. Meltem Soylu, Sağlık Memuru Engin Alacahan, Uzm. Gıda Müh. Cengiz Kesici, “Gıda, Su ve Beslenme Konusunda Sık Sorulan Sorular (II)”, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Şubat – 2008.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...