Başlangıç » Nedir » Gnostisizm (gizemcilik) nedir?

Gnostisizm (gizemcilik) nedir?

Posted by: Sedat Aslan 20 Şubat 2010 Yorum Yaz

Gnostisizm (gizemcilik) nedir? İlahiyat
Tanrı, alem, insan ve bunların arasındaki ilişkiyi kendine has “kutsal gizli bilgi doktrini” temeline dayalı olarak açıklamayı ilke edinen dini ve felsefi gelenek. Gnosis, insanın Tanrı'yı onun ve yaratılışın gizemlerini tanıması arzusundan doğar. Bu akımda Tanrı bilgisine bir anlık aydınlanma ile yani sezgi yolu ile ulaşılabileceği görüşü hakimdir. Bunlara göre kutsal kitaplarda görünenin dışında birtakım sırlar vardır. Önce kutsal metinlerle ve mensubu bulundukları dinlerin kutsal kitapları ile işe başlarlar. Kelimelerin gizli bir anlam yada mesaj içerip içermediklerini anlayabilmek için metinler üzerinde şifre çözercesine çabalarlar. Kutsal metinlerin görünenin dışında daha derin farklı anlamlarının olduğuna inanırlar. Gnostisizm'in kökeninin Yahudiliğin bazı etkilerini taşıyan bir tür paganlık olduğu görüşü yaygındır. Gnostisizm önce Babil'de ortaya çıkmış oradan da küçük Asya ve Suriye'ye yayılmıştır. Gnostikler Tanrı'nın sezgi yoluyla bilinebileceğini savunurlar.
Kaynak: Milli Eğitim Web Sitesinde Yer Alan “Mesleki Açık Öğretim Lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ders Notlarından Derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 01/02/2010).2010-02-20