24 Haziran 2011

Gösteri yöntemi ile öğretim

Eğitim
Eğitim

Gösteri yöntemi, öğretim sırasında bilginin uygulanması, bir işin nasıl yapıldığının gösterilmesi ve temel işlemlerinin tanıtılmasıdır. Demostrasyon adı da verilen bu yöntemin uygulama alanı geniştir. Beceri öğretimi için gerekli bilginin kazandırılması, özellikle bir iş veya görevin mekanik ve rutin yönlerinin öğretiminde en etkin öğretim yöntemidir.

Yararlı Yönleri

1.    Gösteri eğitilenlerin bir olayın gerçek oluşumunu hem görerek hem işiterek öğrenmelerini sağlar.

2.    Gösteri sözlü ifadesinin yetersiz olduğu kurallar ve prensiplerin açıklanmasını kolaylaştırır.

3.    Yapılan deney ve işler ile sonuçları görülebildiğinden öğrenme daha çabuk, kolay ve kalıcı olur.

4.    Katılımcılar da gösteriye katılabilir, bilgiyi uygulama hüner ve tutumları geliştirilir.

5.    Özellikle beceri kazandırmada malzeme, alet ve makinelerin kullanılması kolaylıkla öğretilir.

6.    Laboratuar ve atölyelerde iş güvenliği kuralları ve tehlikeleri gösterilebilir.

7.    Eğitilenlerin ilgileri kolaylıkla çekilir, iş veya görevin standartları ortaya konulabilir.

Sakıncalı Yönleri

1.    Bu yöntem, anlatım ve tartışma yöntemlerine kıyasla daha fazla zaman gerektirir.

2.    Kullanılan araçlar ve zamandan dolayı masraflı olur.

3.    Büyük gruplara veya çok küçük olan objelere uygulanması zordur.

Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri“nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...