Başlangıç » Nedir » Göze ilişkin temel terimler

Göze ilişkin temel terimler

Posted by: Ne Nedir 14 Nisan 2010 Yorum Yaz

Göze ilişkin temel terimler Tıp
Orbia: Frontal kemikte bulunan sağlı sollu, gözyuvarlarının yerleştikleri kemik boşluklarıdır.
Ophthalmos: Göz.
Oculus: Göz.
Nervus opticus: Optik sinir, görme siniri.
Bulbus oculi: Göz yuvarı, göz küresi.
Sclera: Göz akı.
Cornea: Dış katmanın 1/6 ön kısmıdır.
Choroidea: Göz yuvarının orta katmanın arka kısmı.
Corpus ciliare: Orta katmanın koroideanın önünde genişlemiş kısım.
İris: Korpus silyareden ortaya doğru uzanan yaprak şeklindeki uzantıdır.
Pupilla: İrisin ortasında bulunan delik.
Retina: Gözün en iç katmanı.
Lens: Mercek.
Camera: Göz yuvarının içindeki odalara verilen isim.
Palpebra: Göz kapağı.
Blepharon: Göz kapağı.
Gl. Tarsalis: Tarsal bezler.
Conjunctiva: Göz kapaklarının korneaya bakan yüzlerini kaplayan müköz katman.
Gl lacrimalis: Lakrimal bez.
Photo: Işık.
Epiphora: Aşırı gözyaşı gelişi.
Scotoma: Görme alanındaki kör nokta.
Photophobia: Işıktan rahatsız olma.
Strabismus: Şaşılık.
Nystagmus: Gözlerin yatay, dikey ya da daire çizecek biçimde ritmik olarak titreşmesi.
Diplopia: Çift görme.
Amblyopia: Görme keskinliğinin azalması.
Ophtalmoplegia: Gözün en dış katmanında görülen felçler.
Cycloplegia: Kirpiksi kaslardaki felç.
Hypermetropia: Göze gelen paralel ışınların retinanın önünde odaklandığı kırma kusurudur.
Myopia: Göze gelen paralel ışınların retinanın önünde odaklandığı kırma kusurudur.
Astigmatism: Gözün kırma gücü göz küresinin farklı meridyenlerinde başka başkadır.
Presbyopia: İlerleyen yaşla birlikte yakın görmede ortaya çıkan bir çeşit hipermetropidir.
Pterygium: Göz kapaklarının birleştiği köşe ile kornea arasında, konjuktivanın bir bölümünün kalınlaşmasıyla oluşan üçgen şeklinde zarımsı oluşum.
Dactriostenosis: Nazolakrimal kanalın ya doğuştan bir anormali ya da enfeksiyon nedeniyle daralması.
Scleritis: Sklera dokularının derin, genellikle lokalize iltihaplanmasıdır.
Keratomalacia: Korneanın beslenme bozukluğu sonucu yumuşaması.
Keratoconus: Daha çok 10-20 yaş arasında başlayan, genellikle iki yanlı olan ve yavaş yavaş ilerleyen bir kornea genişlemesidir.
İritis: İris iltihabı.
Dacryocystitis: Gözyaşı kesesinin iltihaplanması.
Blepharitis: Göz kapağı kenarlarının iltihaplanması.
Blepharoptosis: Göz kapaklarının düşüklüğü.
Arpacık: Bir veya birkaç zeis ya da moll bezinin veya meibomius bezlerinin akut, lokalize piyojen iltihabı.
Şalazyon: Bir meibomius bezinin kronik, granülomatöz genişlemesi.
Entropion: Göz kapağının içe dönmesi.
Ectropion: Göz kapağının dışa dönmesi.
Conjunctivitis: Konjunktivanın iltihabı.
Keratoconjunctivitis sicca: Her iki gözde de konjunktiva ve korneanın kronik bir şekilde kuruması.
Cornea ulcere: Enfeksiyon nedeniyle kornea dokusunda oluşan yerel nekroz.
Xerophthalmia: A vitamini noksanlığı ve protein-enerji malnutrusyonuna eşlik eden ve kendisini kuru çıplak bir kornea ile gösteren bir durum.
Glaucoma: Göz içi basıncının artmasıyla belirgin bir hastalıktır.
Catarac: Göz merceğinin opaklaşmasıdır.
Sympathetic ophthalmia: Gözlerden birinin travmaya uğramasından sonra uvea pigmentine karşı bir aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak meydana gelen iki yanlı ağır bir granülomatöz uveitis.
Panophthalmitis: Gözün her üç tabakasını da tutan ve genellikle tam tahribatla sonuçlanan irinli bir iltihaplanma.
Endophthalmitis: Uvea, corpus vitreum ve retinada sınırlı kalan benzer bir iltihaplanma.
Vascular retinopathy: Gözdeki veya sistemik damar hastalıklarına bağlı olarak oluşan retina kanaması, eksudasyonu, ödemi, iskemisi veya enfarktüsü.
Diabetic retinopathy: Diabet nedeniyle meydana gelen retina patolojisi.
Retina dekolmanı: Nöral retinanın, alttaki retina pigment epitelinden ayrılması.
Retrolental fibrodysplasia: Prematüre bebeklere yüksek konsantrasyonda oksijen verilmesine bağlı olarak gelişen retina damarlarında anormallikle belirlenen bir hastalık.
Retinoblastoma: Retina nükleer tabakalarından gelişen doğuştan bir malign tümördür.
Retinitis pigmentoza: Kalıtsal, yavaş gelişen bir çeşit retina dejenerasyonudur.
Lens extraction: Lensin çıkarılması.
Cornea transplantation: İşevsel olan korneanın çıkarılarak başka bir insandan alının korneanın implante edilmesi.
Keratocentesis: Korneanın delinmesi.
Kerectomy: Korneanın kısmen çıkarılması.
Tarsorrhaphy: Kapak kenarlarını karşılıklı dikerek göz kapağı aralığını daraltma veya tamamen kapatma.
Blepharoplasty: Göz kapağı üzerinde herhangi bir şekil bozukluğunu düzeltmek amacıyla yapılan estetik ameliyat.
Enucleation: Göz küresinin orbita içi yumuşak dokularla birlikte çıkarılması.
Kaynak: Tıbbi Terminoloji (Tedavi Hizmetleri), MEGEP (Mesleki Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi), ANKARA, 2008.


2010-04-14