21 Mart 2010

Grup öğretimi nedir?

Eğitim
Eğitim

Öğretme­nin sözel anlatımla derste etkin olduğu, öğrencilerin ise çoğunlukla edilgin ol­duğu, öğrencilerin birey­sel farklılıklarının ve ge­reksinmelerinin göz önün­de bulundurulmadığı öğ­retim biçimidir.

Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...