Başlangıç » Nedir » Grup öğretimi nedir?

Grup öğretimi nedir?

Posted by: Ne Nedir 21 Mart 2010 Yorum Yaz

Grup öğretimi nedir? Eğitim Teknoloji
Öğretme­nin sözel anlatımla derste etkin olduğu, öğrencilerin ise çoğunlukla edilgin ol­duğu, öğrencilerin birey­sel farklılıklarının ve ge­reksinmelerinin göz önün­de bulundurulmadığı öğ­retim biçimidir.
Kaynak: Prof. Dr. Mahmut Tandoğan, “Ünite-2: Öğretmen ve Teknoloji”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1021, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 564, ISBN 975-492-770-7, 1998.2010-03-21