Grup tartışması yöntemi ile öğretim

Eğitim
Eğitim

Grup tartışması yöntemi, eğitilenlerin bir konu veya sorun üzerinde konuşarak, tartışarak, fikirlerini, görüşlerini açıkça ortaya koyarak çözüm yollarını bulmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntem eğiticinin yönetiminde grubu oluşturan bireylerin öğretim etkinliği olan konuşma ve tartışmalara katılması ile uygulanır.

Yararlı Yönleri

1.    Grup üyeleri etkinliğe her an katılmaya hazır olur ve ilgilenir. Her katılımcıya görüş ve önerilerini açıklama olanağı verilebilir, dağınık düşünceler toparlanabilir.

2.    Sorunlar ve çözüm yolları ortaya konur, varılan sonuçlarda eğitilenlerin katkısı ve payı olacağından uygulama alanına konulması kolaylaşır.

3.    Demokratik bir ortamda iyi insan ilişkileri kurma becerileri kazanmalarına katkıda bulunur.

Sakıncalı Yönleri

1.    Bu yöntem diğerlerine kıyasla daha uzun süre gerektirir.

2.    İyi yönetilmediğinde hizipler ortaya çıkabilir ve amaçlardan saptırabilir.

3.    Grubu oluşturan katılımcıların konuya ilişkin yeterli bilgi ve tecrübesi olmadığında olumlu sonuç alınamaz.

4.    Grupta belirli bireylerin grubu kendi etkileri altına almaları olanaklıdır.

Kaynak: Bürke Aycan’ın “Eğiticiler için Kişisel Gelişim Semineri“nden Kayseri (22-26 Ekim 2007) derlenmiştir (Derleme Tarihi: 20/05/2011).

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...