Başlangıç » Nedir » Gruplararası çatışma nedir?

Gruplararası çatışma nedir?

Posted by: İsmail Hakkı KAR 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Gruplararası çatışma nedir? Kişisel Gelişim
Benzer fiziki ya da sosyal ortamda bulunan, birbirleriyle etkileşim içinde olan iki ya da daha fazla grubun çatışmasıdır (Erdoğan, 1999). Özkalp ve Kırel, 2001’de gruplararası çatışmaları grup içi ve gruplararası olarak ikiye ayırarak incelemiştir. Grup içi çatışmalar tüm grup üyeleri veya bazıları arasında meydana gelen uyuşmazlıklardır. Aile-iş ilişkisinden kaynaklanan çatışmalarda bu gruba girer. Gruplararası çatışmalar ise, iki ya da daha fazla grup arasında uyuşmazlık nedeniyle ortaya çıkan çatışmalardır (Özkalp ve Kırel, 2001). Grubun her üyesi kendi grubunu savunur ve temsil eder. Çeteler arası savaşlar örnek olarak gösterilebilir.
Kaynak: Rezzan GÜNDOĞDU (MEB Öz. Eğ. Rehb. Dan. Hizm. Gen. Md. Uzmanı), 09-20 Şubat 2009 Tarihleri Arasında Hizmetiçi Eğitim Dairesi Başkanlığınca Planlanan Merkezi ve Mahalli Görevde Yükselme Eğitimi “Çatışma ve Stres Yönetimi” Ders Notları, Ankara, 2009.2010-07-12