Başlangıç » Nedir » Güvenlik kontrol alanları

Güvenlik kontrol alanları

Posted by: UBilişim 25 Şubat 2011 Yorum Yaz

Güvenlik kontrol alanları Bilişim
ISO 27001’de Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) oluşturmada güvenlik için gereken 11 kontrol alanı, 39 kontrol hedefi ve 133 kontrolü tanımlayan bir uygulama kılavuzudur. Bu kontrol alanları aşağıda kısaca açıklanmaktadır [16]:
1.    Güvenlik Politikası: Bilgi güvenliği için yönetimin desteğini ve katılımını sağlamak, bilgi güvenliğinin önemini vurgulamak
2.    Bilgi Güvenliği Organizasyonu: Bilgi güvenliğinin koordinasyonu ve yönetimi için bir yönetim çerçevesi geliştirmek, bilgi güvenliği için sorumlulukları tahsis etmek
3.    Varlık Yönetimi: Tüm kritik veya hassas varlıklar için uygun bir koruma düzeyi belirlemek
4.    İnsan Kaynakları Güvenliği: Kullanıcı eğitimini ve bilincini teşvik ederek hırsızlık, dolandırıcılık veya bilgisayar kaynaklarının kötüye kullanılma riskini azaltmak
5.    Fiziksel ve Çevresel Güvenlik: Kuruluşun tesislerindeki bilgi işlem olanaklarına yetkisiz erişimi önlemek ve bilgilerin zarar görmesini engellemek
6.    Haberleşme ve İşletim Yönetimi: Bilgi işlem tesislerinin uygun ve güvenli kullanımını sağlamak ve olay müdahale prosedürleri geliştirerek riski ve sonuçlarını azaltmak
7.    Erişim Kontrolü: Yetkisiz erişimlerin tespiti ve ağ sistemlerinin korunması için gerekli kontrol faaliyetlerini sağlamak
8.    Bilgi Sistemleri Edinim, Geliştirme ve Bakımı: İşletim sistemleri ve uygulama yazılımlarını bilgi kaybına karşı güncellemek ve kayıpları engellemek
9.    Bilgi Güvenliği İhlal Olayı Yönetimi: Etkin bir bilgi güvenliği sağlamak için olayların zamanında tespit etmek ve gerekli önlemleri almak
10. İş Sürekliliği Yönetimi: Kritik arızalar, olaylar, doğal afetler, felaketlerden kaynaklanan kesintilere karşı hızla müdahale edilebilmek için kapasite geliştirme faaliyetleri gerçekleştirmek
11. Uyum: Mevcut güvenlik politikalarının tüm yasalara ve yönetmeliklere uygun olduğundan ve üst yönetim onayından geçtiğinden emin olmak
Kaynak: Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in ve Mustafa Özlü’nün “bilgiguvenligi.gov.tr” web adresinde yayımlanan “Yazılım Geliştirme Süreçleri ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi” başlıklı makalesinden derlenmiştir (Ziyaret Tarihi: 18/02/2011).
Diğer Kaynak[lar]:
[16] Layton, Timothy P. “Information Security: Design, Implementation, Measurement and Compliance”, Auerbach Publications, New York, 2007.

 2011-02-25