Başlangıç » Nedir » HACCP, Tehlike, Tehlike Analizi, Kritik Kontrol Noktası, Kritik Limit nedir?

HACCP, Tehlike, Tehlike Analizi, Kritik Kontrol Noktası, Kritik Limit nedir?

Posted by: Tuncay Demir 25 Şubat 2010 Yorum Yaz

HACCP, Tehlike, Tehlike Analizi, Kritik Kontrol Noktası, Kritik Limit nedir? Beslenme Gıda
HACCP: Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktaları olarak tanımlanan, gıda güvenliği için önemli olan tehlikeleri tanımlayan, değerlendiren ve kontrol eden sistemi,
Tehlike: Gıda maddesinde olan ve oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak sağlık yönünden ortaya çıkabilecek potansiyel zararı,
Tehlike analizi: Tehlike ve tehlikeye yol açan koşulların, hangilerinin gıda güvenliği açısından önemli olduğuna karar verebilmek için, bu tehlikeler ve koşullar konusunda bilgi toplama ve değerlendirme sürecini,
Kritik Kontrol Noktası: Bir gıda güvenliği tehlikesini önlemek, ortadan kaldırmak ya da riski kabul edilebilir bir düzeye indirgemek için belirli bir kontrol önleminin uygulanmasının gerekli olduğu bir aşamayı,
Kritik limit: Bir koşulun, parametrenin kabul edilebilir veya kabul edilemez olma durumunu belirleyen kriteri, ifade eder.
Kaynak: Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair YönetmelikResmi Gazete: 26.09.2008-270092010-02-25