Başlangıç » Nedir » Haksız rekabet hallerinde ne tür davalar açılabilir?

Haksız rekabet hallerinde ne tür davalar açılabilir?

Posted by: Faruk ŞENEL 26 Mart 2010 Yorum Yaz

Haksız rekabet hallerinde ne tür davalar açılabilir? Hukuk
Tespit davası: Bu davada haksız rekabetin varlığı saptanır.
Men davası: Haksız rekabette bulunan kimsenin haksız rekabetinin durdurulması davasıdır.
Haksız rekabet sonucu doğan maddi durumun ortadan kaldırılması, haksız rekabet yanlış ve yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bunların düzeltilmesi davası.
Maddi tazminat davası: Haksız rekabetten doğan parasal giderim davasıdır. Ancak haksız rekabet eyleminde bulunan kimsenin kusuru varsa bu dava açılabilir.
Manevi tazminat davası: Bu dava için de kusur aranmaktadır. Bu davayı haksız rekabete maruz kalmış gerçek veya tüzel kişiler açabilirler.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.


2010-03-26