Başlangıç » Nedir » Hamilin başvurma hakkının doğması durumunda talep edebileceği kalemler nelerdir?

Hamilin başvurma hakkının doğması durumunda talep edebileceği kalemler nelerdir?

Posted by: Faruk ŞENEL 4 Nisan 2010 Yorum Yaz

Hamilin başvurma hakkının doğması durumunda talep edebileceği kalemler nelerdir? Hukuk
Poliçenin kabul edilmemiş veya ödenmemiş bedeli ve şart kılınmış ise faizi
Vadeden itibaren işleyecek temerrüt faizi
Protesto ve hamil tarafından tebliğ olunan ihbarname giderleri ve diğer giderler
Poliçe bedelinin binde üçünü aşmamak üzere komisyon. Bu şartlar altında hamile ödeme yapan kişi;
a) kendisinin başvuru sonucu ödediği meblağın tamamını
b) ödediği meblağ için yıllık belirli bir faizi
c) yaptığı giderleri talep edebilir.
Kaynak: Prof. Dr. Veliye Yanlı, “Ticaret Hukuku Ders Notları”, İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası, Kurs Notları, 2009.2010-04-04