Başlangıç » Nedir » Havale nedir?

Havale nedir?

Posted by: Ne Nedir 12 Temmuz 2010 Yorum Yaz

Havale nedir? Siyaset
Kanun tasarı ve teklifleri ile tezkerelerin TBMM Başkanlığı’nca görüşüleceği komisyonlara gönderilmesidir. Kanun tasarı ve teklifleri ilgili daimi komisyonlara tali ve esas olarak, yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkereler Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon’a, bütçe ve kesinhesap kanunu tasarıları ise Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilir.
Kaynak: “Yasama Terimleri Sözlüğü” pdf. Dök., Yasader Web Sitesi, Ziyaret Tarihi: 28/04/2010.2010-07-12