Başlangıç » Nedir » Hemşirelik kavramı

Hemşirelik kavramı

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Hemşirelik kavramı Tıp
Hemşirelik, insan, çevre, sağlık/hastalık vb. kavramlar, hemşirelik disiplinini oluşturan bilimsel içerikte yer alan temel kavramlardır. Bir bilim ve sanat olarak tanımlanan hemşirelik disiplininde geliştirilen kuram ya da modeller, hemşirenin hasta bakımına sistematik yaklaşımını sağlayan araçlardır.
Hemşirelik, sağlık ya da hastalık sorunları nedeniyle yardıma gereksinimi olan kişilere verilebilen birçok hizmet türünden biridir. Bir sağlık disiplini olarak hizmet veren hemşirelikte “yardım etme” amacı oldukça geniş bir tabana dayanır. Bireyin yaşam sürecinde sağlık ve esenlik, rahatsızlık, hastalık ve ölümü kapsayan yaşam deneyimlerinin tümünde, hemşire “yardım etme” amacını gerçekleştirebilir. Ancak bu, hemşireliğin bilimsel bazını oluşturan pozitif bilimler, sosyal ve davranış bilimleri ile mesleki bilgileri bütünleştiren hümanist bir yaklaşımla sağlanır.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.


2010-06-04