Başlangıç » Nedir » Hemşirelikte kuram ve kuramcılar

Hemşirelikte kuram ve kuramcılar

Posted by: Ne Nedir 4 Haziran 2010 Yorum Yaz

Hemşirelikte kuram ve kuramcılar Tıp
Bir uğraşıyı meslek olarak niteleyen unsurlar bilimsel içerik, mesleki bilgi ve uygulamalarının temellendirildiği kuramlardır. Bu nedenle hemşirelik bakım ve uygulamalarının dayandığı hemşirelik kuram ve kuramcılarından kısaca söz edilecektir.
Kuram: Bir olay ya da olguyu tanımlama, açıklama, sezinleme ve kontrol etme amaçlarına yönelik, kavramlararası ilişkiyi kurarak belirleyen, olay/olguya ait sistematik bir görüşü yansıtan, kavram veya tanımlar dizisidir. Kuram, başka bir deyişle, “Ne” ve “Neden” sorularının yanıtlarını bulmamızı sağlar.
Hemşirelik kuramları da hemşirenin:
Analitik düşünme becerisini, hemşirelik işlevlerinde amaç belirleme ve geliştirme yeteneğini kazanmasına,
Hemşirelik rollerini, işlev ve uygulamalarını algılamasına,
Uygulama, eğitim, araştırma işlevlerinde rehberliğe yardım eder.
Tanım: Sözcük veya terimlerle bir duyguyu, bir düşünceyi, objeyi veya olayı cümle biçiminde açıklamaktır. Tanımın, kuramsal, uygulamalı vb. değişik türleri vardır.
Model: Sembolik ve fiziksel görselleştirmeden (visualisation) yararlanılarak açıklanan bir düşünce, bir fikirdir. Sembolik model; kavramlar ve kavramların birbiri ile ilişkileri hakkında düşünmeyi kolaylaştırıcı nitelik taşıyan araçlardır.
Kaynak: Doç. Dr. Necmiye Sabuncu, Doç. Dr. Kamerya Babadağ, Doç. Dr. Gülsün Taşocak, Yrd. Doç. Dr. Türkinaz Atabek, Editör: Prof. Dr. Hikmet Seçim “Hemşirelik Esasları: Ünite 1 – Hemşirelik Tanımları, Temel Kavram ve Kuramlar”, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 496, Açıköğretim Fakültesi Yayınları No: 225, ISBN 975 – 492 – 233 – 0, 1996.2010-06-04