Başlangıç » Nedir » Heterojen reaktif karışımlarda tutuşma gecikmesi

Heterojen reaktif karışımlarda tutuşma gecikmesi

Posted by: Metin Gümüş 25 Mart 2010 Yorum Yaz

Heterojen reaktif karışımlarda tutuşma gecikmesi Yanma
Heterojen reaktif karışımlarda sisteme sıvı fazda sokulan yakıt, önce dinamik ve termik etkilerle parçalanarak küçük damlacıklara ayrılmakta ve ısınarak buharlaşmaya başlamaktadır. Bu andan itibaren yakıt buharı hem türbülans ve difüzyon etkisi ile yayılarak hava ile karışmakta, hem de kimyasal dönüşümlere uğrayarak tutuşmaya hazırlanmaktadır. Yakıtın sisteme sokulduğu andan tutuşmanın gerçekleştiği ana kadar geçen süre tutuşma gecikmesi olarak tanımlanmaktadır.
Kaynak: Arş. Gör. Mak. Yük. Müh. Metin GÜMÜŞ ve Ark., “İçten Yanmalı Motorlarda Kendi Kendine Tutuşma Gecikmesini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”,7. Uluslararası Yanma Sempozyumu.2010-03-25