Başlangıç » Nedir » Hidrojen ekonomisine geçişte dikkat edilecek unsurlar

Hidrojen ekonomisine geçişte dikkat edilecek unsurlar

Posted by: Ne Nedir 16 Nisan 2011 Yorum Yaz

Hidrojen ekonomisine geçişte dikkat edilecek unsurlar Alternatif Enerji Kaynakları
Clark ve Rifkin’e göre, fosil yakıt temelli bir ekonomiden, yeşil hidrojen temelli (güneş rüzgar, su) bir ekonomiye geçişte, bazı kritik unsurlar dikkate alınmalıdır. 
Sanayileşmiş ülkeler, dizel yakıtlardan internete, her şeyin ticarileştirilmesini desteklemek için hükümetin ARGE kaynaklarını kullanmışlardır. Devlet teşvikleri, vergi indirimleri ve hatta tedarik politikası, yeni teknolojilerin ticarileştirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Yönetmelikler ve standartlar da bu amaca hizmet eden önemli politika araçları olarak kullanılabilir (Clark ve Rifkin, 2006: 2632).
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin hidrojen ARGE ve yayma faaliyetlerine katılımlarının sağlanması gerekmektedir. Kaliforniya’da, KOBİ’ler tarafından oluşturulan yeni ileri teknolojilerin ARGE’si ve uygulanması, son yıllarda büyümeyi harekete geçirmek için kullanılan en önemli ekonomik iticilerinden biri olmuştur (Clark ve Rifkin, 2006: 2633).
Hidrojene geçiş çok büyük bir paradigma değişikliği olduğundan, sağlam ve iyi düşünülmüş bir değişim ihtiyacı göz önünde bulundurulmalıdır. Hidrojen ekonomisinin zamanında gelişimini ve kurulumunu hızlandırmak amacı doğrultusunda, hidrojen üretimi için tek geçiş yakıtı olarak doğal gazın görülmesi gerekmektedir (Clark ve Rifkin, 2006: 2634).
Bir hidrojen ekonomisi geliştirmek için en önemli konulardan biri, dünyanın petrole ve kömüre bağımlılığıyla ilgilidir. Bu nedenledir ki, doğal gaz için gittikçe büyüyen bir piyasa oluşmuştur. Yakılmasının daha temiz olması dolayısıyla, daha fazla bölgede doğal gaz tesisleri inşa edilmiştir. Diğer yandan, zaman geçtikçe doğal gaz evlerde enerji, araba ve otobüslerde yakıt olarak daha fazla kullanıldığı için, temel enerji güvenliği sorunları sürmektedir. Çünkü artan kullanım, daha yüksek fiyatta, fakat istikrarsız olan ithal petrol ve benzine olan talebin artmasına neden olacaktır (Clark ve Rifkin, 2006: 2634).
Enerji verimi ve enerjinin saklanması, sürdürülebilir bir hidrojen geleceğine entegre bir geçişin önemli unsurlarındandır. Enerjinin saklanması ve verimi, hem talebi düşürmek için, hem de güvenlik konularına dikkati çekmek açısından önemlidir (Clark ve Rifkin, 2006: 2635).
Uluslararası ortaklık, gelişme sürecinde olan hidrojen ekonomisinden küresel ölçekte fayda sağlanması açısından önemlidir. Hidrojen ekonomisinin geliştirilmesi, tek bir ülkenin hedefi değildir (Milciuviene vd., 2006: 863).
Kaynak: Araş. Gör. Özgür Aslan’ın İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi’nde (Yıl:6 Sayı:11 Bahar 2007/2 s.283-298) yayımlanan “Hidrojen Ekonomisine Doğru” konulu makalesinden derlenmiştir.2011-04-16