Hizmetiçi eğitim programlarının önemi

Eğitim
Eğitim

Okullardaki eğitimin kalitesinin genellikle, öğretmenlerin alan konularında ve öğretim yöntemlerindeki mesleki gelişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğu kabul edilir. Bu kabulden hareketle, okullardaki eğitimin kalitesini artırmak için  öğretmenlerin mesleki gelişimlerini sağlamayı amaçlayan hizmetiçi eğitim (HİE) programları bütün eğitim sistemlerinde yer almıştır. HİE sayesinde görev başındaki öğretmenlerin zaman içinde çağın gerisinde kalan bilgileri tazelenir, zenginleştirilir, öğretmenlere yeni beceriler kazandırılmaya çalışılır. Böylece öğretmenlerin görevlerini daha etkili bir şekilde yürütebilmeleri için destek sağlanmış olur.

Öğretmenlerin mesleklerini etkili bir şekilde yürütebilmelerinde deneyim önemli olmakla birlikte tek başına yeterli değildir. Kendini geliştirmek isteyen öğretmenlerin şahsi çabalarının mesleki gelişimi sağlamada her zaman yeterli olmadığı bilinmektedir. Öğretmenlere görevlerini devam ettirirken kendilerini geliştirme fırsatları sağlanması da ancak hizmet içi eğitimle olmaktadır. Ülkemizde öğretmenlerin  HİE’lerine son yıllarda çok daha fazla önem verilmektedir. Öğretmenler için çok daha fazla seçenek sunulmakta, il çapında düzenlenen HİE etkinlikleri sayesinde öğretmenler kolayca düzenlenen kurslara katılabilmektedir. Yeni öğretim programlarının tanıtılması, öğretmenlere yeni beceriler kazandırılması vb. çalışmalar HİE etkinlikleri sayesinde olmaktadır. Zaten bir eğitim reformu, öğretmenlerin yeni rollerini aktif olarak ve doğru bir şekilde yerine getirmeleriyle ancak başarılı olabilir. Bu yeni roller de en iyi HİE kurslarıyla öğretmen kadrolarına kazandırılabilir. Geçmişte, birçok ülkede önemli ölçüde başarılı olmuş öğretim programlarının, ülkemizde başarısızlık sonucu uygulamadan kaldırılmasının bir sebebi de, bu programları uygulama konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmayan öğretmenlerdir. Ülkemizin eğitim alanında yürüttüğü geliştirme çalışmalarının yeniden başarısızlığa uğramaması için HİE etkinliklerine ağırlık verilmeli ve öğretmenlerin mesleki bilgi ve becerileri çağın gereklerine göre sürekli geliştirilmelidir.

Kaynak: Metin GÜMÜŞ ve Ark., “Otomotiv Öğretmenlerinin Mesleki Özelliklerinin Hizmetiçi Eğitim İhtiyaçlarına Etkisi”, 5. Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu, 2004.

Share

Bunları da Beğenebilirsiniz...